2019 ve Önceki Yıllarda Yüksekokulumuza Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine

Küçült Yazı Tipi Büyüt

2019 YILINDA YÜKSEKOKULUMUZA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER 2022-2023 ÖĞRETİM YILI SONU İTİBARİYLE AZAMİ SÜRELERİNİ DOLDURACAKLARDIR.

2547 sayılı Kanunun geçici madde 67 ve 44. maddelerine göre, 2019 yılı girişli (2019-2020 eğitim-öğretim dönemi ve sonrası kayıt dondurmuş öğrenciler hariç) öğrencilerimiz 2022-2023 öğretim yılı sonu itibariyle -4 yıllık- azami sürelerini tamamlayacaklardır.

İsteğe bağlı hazırlık okuyan öğrencilerin azami süresi 5 yıl olduğundan, bu yıl bu kapsamda değildir.

Bu durumdaki öğrencilere (devamsızlıktan kaldığı dersler hariç) başarısız olduğu güz ve bahar fark etmeden bütün derslerden iki ek sınav hakkı verilecektir.

Bu haktan yararlanmak için, Bahar dönemi katkı payının/öğrenim ücretinin yatırılması ve/veya ders alımının yapılması zorunludur. Bu nedenle bu kapsamdaki öğrencilerin 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar yarıyılında mutlaka katkı payı/öğrenim ücretini yatırması ve ders alma işlemi yapması gerekmektedir.

Ek sınavlara azami süresi dolan ve katkı payı/öğrenim ücretini yatıran tüm öğrenciler alınacaktır. Katkı Payı/Ücretini yatırmayanlar ise ek sınavlara alınmayacaktır.

Ek sınav notları öğrencinin bağlı olduğu Yönetmelik hükümlerine göre verilecektir. Bir dersin ek sınavlardan birinde başarılı olunması o dersi geçmek için yeterlidir.

Ek sınav tarihleri Bahar dönemi sonunda ilan edilecektir, Yüksekokulumuz web sayfasından bu konudaki duyuruları dikkatle takip ediniz. Ayrıca ek sınavlara girebilmek için hangi derslerden ek sınava girmek istediğini belirten bir dilekçe ile başvurulması gerekecektir.

Ek sınavlar sonucunda (bu hakkı kullanan veya kullanmayan öğrencilerden) beşten fazla başarısız ve/veya devamsızlıktan kaldığı ve/veya hiç almadığı ders kalan öğrencilerin ilişikleri kesilecektir. Ek sınavlar sonucunda başarısız/devamsızlıktan kaldığı/hiç almadığı ders sayısını beş veya altında kalan öğrencilere kalan ders sayısına göre ek süre verilecektir.

Öğrencilere ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır. Tebliğ olunur.

ÖNEMLİ NOT: Tüm derslerden başarılı olduğu halde, mezuniyet için gerekli 2.00 ortalamayı tutturamayan öğrencilerin ek sınav hakkı bulunmamaktadır. Bu öğrencilerin 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar yarıyılında katkı payını/ücretini yatırıp, ortalamalarını yükseltmek için ders almaları gerekmektedir.Yayınlanma Tarihi : 01.02.2023