Harita ve Kadastro Programı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Harita ve Kadastro Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bütün jeodezik çalışmaların somut sonucu farklı ölçekteki topografik haritalardır. Haritalar modern bir toplumda yaşanılan mekanın kullanımı ve planlanması için gerekmektedir. Harita, kısaca yeryüzünün gerçek bir parçasının düzgün geometrik bir yüzey üzerinde gösterilmesidir. Kadastro ise bir ülkedeki her türlü arazinin yeryüzü üzerindeki yer ve konumlarının, alanlarının, değerlerinin, üzerlerinde bulunan hak ve yükümlülüklerin devlet eliyle belirlenerek haritaya bağlanması faalliyetidir. Harita üretimi matematik, kadastro ise hukuk ile gerçekleştirilir. Yeryüzündeki somut objeler geometrisi, soyutlama ile soyut bir ürün olan haritaya dönüştürülür.

Programın amacı, hızla gelişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte toplumun ihtiyaç duyduğu alt yapı, doğal yapı, tarihi eser ve mühendislik yapılarının durum tespiti, deformasyon ölçü ve hesabına yönelik proje ve uygulamaları, kent bilgi sistemi uygulamaları, tapu ve kadastro bilgi sistemi, afet bilgi sistemi ve yönetimi, arazi kullanımının planlaması ve 3 boyutlu kent modellerinin oluşturulması, kentsel alan düzenleme ve kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda nitelikli eleman yetiştirmektir. İleriye dönük projeksiyonla bakıldığında, Avrupa Birliği Süreci, toplum olma bilincinin artması ve hızlı, kesintisiz ve rahat ulaşım ihtiyaçları bu alandaki yetişmiş elemana ülkemiz koşullarında yoğun bir talep olacağının göstergesidir. Bu alandaki gereksinimleri karşılayacak yetişmiş, bilgili ve görgülü, insan gücü yaratmak en büyük amacıdır.

Program mezunları, Belediyelerin ilgili birimleri, veri yönetimi, tünel ve baraj inşaat projeleri, kamu teşebbüsleri ve özel inşaat firmalarında çeşitli görevler üstlenip yürütebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış olarak yetiştirilecektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler; pek çok iş alanında tekniker ve proje sorumlu yardımcısı olarak istihdam edilebilmektedir.