İşletme Yönetimi Programı

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1975 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Zonguldak Meslek Yüksekokulu’nda “İşletmecilik Programı” 1981 yılında açılmıştır. Zonguldak Meslek Yüksekokulu 14 Eylül 1982 tarihinde, Üniversitemiz Merkez kampüsüne taşınmıştır. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında “İşletmecilik Programı İkinci Öğretim” programı eğitime başlamıştır. Şu an bölümümüz “İşletme Yönetimi” adı altında I. ve II. öğretim olarak eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Yeni açılan “Lojistik” bölümü ise 2012-2013 akademik yılında öğrenci kabulüne başlayarak eğitime geçmiştir.

İşletme Yönetimi Programı, hukuktan ticari matematiğe, yönetimden muhasebeye, bilgisayardan kamu maliyesine, pazarlamadan halkla ilişkilere, kısacası, bir işletmede ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak iş ortamını iyileştirecek ve organize edecek bilgi ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda işletmecilik öğrenimi, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alır. Ayrıca küçük yerel şirketlerdeki sorunlarla değil, büyük işletmelerde de görev alabilecek yetenek ve yeterliliği kazandırmaktadır.

Bu programın amacı; iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir.