Akreditasyon Süreci

Akreditasyon Süreci

Küçült Yazı Tipi Büyüt

MEDEK Akreditasyon Başvuru Süreci 
2024 Yılı Ocak dönemi içerisinde Zonguldak Meslek Yüksekokulu, İnşaat Teknolojisi (N.Ö) ve İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) Programları olarak iki önlisans programı ile www.medek.org.tr adresinden MEDEK’in akreditasyon süreçlerine dâhil olmak üzere online başvurusu yapılmıştır.

Başvuru Sonucunun Bildirilmesi
Zonguldak Meslek Yüksekokulumuzun iki ön lisans programı için 2024 yılı MEDEK değerlendirme başvurusunun olumlu kabul edilldiği 08 Şubat 2024 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı
MEDEK Kurulu tarafından, MEDEK Akreditasyonuna kabul edilen programlara yönelik olarak 20 Şubat 2024 tarihinde “Akreditasyon Süreci ve MEDEK Ölçütleri” konulu bilgilendirme toplantısı Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

İnşaat Bölümü Bilgilendirme Toplantısı
İnşaat Teknolojisi Programı (N.Ö. ve İ.Ö.) akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme ve ön değerlendirme toplantısı bölüm öğretim elemanları ile 27 Şubat 2024 tarihinde 308 no'lu odada yapıldı. Toplantıda MEDEK ile ilgili bazı bilgiler verildi, temel akreditasyon ölçütleri ve ilgili prosedürler hakkında görüşmeler yapıldı.

Akreditasyon Sözleşmelerinin İmzalanarak Elektronik Ortamda MEDEK’e Ulaştırılması
MEDEK tarafından 07 Mart 2024 tarihinde e-mail ile tarafımıza gönderilen sözleşmeler MYO Müdürü Prof. Dr. Okan SU tarafından imzalanarak 13 Mart 2024 tarihinde sisteme yüklenmiştir. Ayrıca, ıslak imzalı sözleşmeler iki (2) nüsha halinde kargo yolu ile MEDEK’e gönderilmiştir.

Dış Paydaş Toplantısı
İnşaat Bölümü Dış Paydaş Toplantısı Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Alper Gedik ve İnşaat Bölümü Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Seda Akduman başkanlığında, bölüm akademik personeli ve dış paydaşların katılımıyla 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Dış paydaşların programlarımız ile ilgili görüş ve önerileri görüşüldü.

İç Paydaş Toplantısı
İnşaat Bölümü İç Paydaş Toplantısı 17 Nisan 2024 tarihinde 11:30'da Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burçin Şolt ile ZMYO Müdürü Prof. Dr. Okan Su başkalığında İnşaat Bölümümüz ve iç paydaşları Yapı Ressamlığı, Yapı Denetimi ve İnşaat Teknolojisi programları bölüm öğretim elemanları ile birlikte ZOOM üzerinden çevrimiçi yürütülmüştür. Toplantıda programın eğitim amaçları, bu amaçların üniversite öz görevleriyle uyumu, amaçlara hangi düzeyde ulaşıldığı ve bununla ilgili ölçme ve değerlendirme sistemi hakkındaki önerileri dikkate alınarak yapılabilecek iyileştirmeler hakkında geri bildirimler alınmıştır.

İnşaat Bölümü Değerlendirme Toplantısı
İnşaat Teknolojisi Programı (N.Ö. ve İ.Ö.) akreditasyon süreci içerisinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, hazırlanan dosyaların incelenmesi, raporların hazırlanması ile ilgili toplantı bölüm öğretim elemanlarının katılımı ile 01 Mayıs 2024 tarihinde 308 no'lu odada yapılmıştır.

ARGE Yapı Malzemeleri ile İşbirliği Protokolü
Yüksekokulumuz ile ARGE Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı arasında 03 Mayıs 2024 tarihinde staj, ortak projeler yürütülmesi ve istihdama ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Erasmus+ Öğretim Elemanı Hareketliliği

İnşaat Bölümü ile Polonya'nın Varşova şehrinde bulunan Polish Academy of Science arasında Erasmus+ Öğretim Elemanı Haraketliliği anlaşması yapılmıştır. Anlaşma kapsamında Prof. Jerzy Rojek, 07 Mayıs 2024 - 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulumuza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Öğrenci ve Personel Hareketliliği İşbirliği Toplantısı
Doğu Kazakistan Teknik Üniversitesi (EKTU) ile Bölümümüz arasında işbirliği kurabilmek, karşılıklı değişim programları, staj hareketliliği gibi aktiviteler oluşturabilmek için Meslek Yüksekokulumuz Yönetimi ve İnşaat Bölüm Başkanlığının ortaklığında 31 Mayıs 2024 tarihinde çevrim içi bir Zoom toplantısı yapıldı.

Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı
MEDEK Kurulu tarafından, MEDEK Akreditasyonuna kabul edilen programların Eğitim Planlarının düzenlenmesinde bilgilendirme amaçlı olarak 06 Haziran 2024 tarihinde “Eğitim Planı Değerlendirmesi” konulu bilgilendirme toplantısı Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.