Misyon/Vizyon ve Temel Değerler

Yüksekokulumuz

Misyon/Vizyon ve Temel Değerler

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Misyon: Zonguldak Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; ülkemizin sanayi ve hizmet sektörlerinde gelişen teknoloji ile birlikte ihtiyaç duyulan, ulusal ve uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatılmış, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, çözümleyici, üstün nitelikli tekniker ve meslek elemanlarını çağdaş eğitim ortamında yetiştirmektir.

Vizyon: Zonguldak Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu; meslek pratiklerini öğrenmiş öğrencilerimizin üretkenlik kazanıp, sanayimizde eksik olan ve çağa uyum sağlama çabamızda rekabet yapabilmemizi sağlayacak yetişmiş ara insan gücünü oluşturmak; sürekli eğitim yapabilecek kapasite, uzman kadro ve uygulama alanlarına ulaşmaktır.

Temel Değerler:
 • Etik değerlere bağlılık
 • Vatanseverlik ve milliyetçilik
 • Çağdaşlık
 • Öğrenci odaklılık
 • Doğruluk, güvenirlilik ve şeffaflık
 • Hesap verebilirlik
 • Katılımcılık ve paylaşımcılık
 • Sosyal sorumluluk
 • İnovatiflik
 • Dijitalleşmek
 • Evrensellik
 • Sürdürülebilik
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Akademik düşünce ve ifade özgürlüğü