Misyon-Vizyon

MEDEK

Misyon-Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Programın Amacı

İnşaat Teknolojisi bölümü üniversitelerin meslek yüksekokullarında okutulan 2 yıllık ön lisans programlı bir bölümdür. 

İnşaat Teknolojisi Programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışacak, yapı türleri hakkında temel teknik donanıma sahip, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından bilgili, inşaat projelerini okuyabilen, uygulayabilen, gerektiğinde proje tasarımını ve çizimini yapabilen, tasarım veya uygulama aşamasında karşılaştığı problemleri çözebilme kabiliyeti olan,  alanında paket programları kullanabilen, yapı malzemeleri ve özelliklerini bilip amacına yönelik malzeme seçebilen, mevcut bir yapıda keşif, metraj ve maliyet oluşturabilen, saha organizasyonu sağlayabilen,  bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış ve gerekli tüm teknik kontrolleri yapabilen teknik ara eleman yetiştirmektedir. 

Misyon

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan projelerin tasarımı, ilgili standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik gelişmelere açık, çevre bilincine sahip, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, evrensel düşünme yetisine sahip, ufku geniş, alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler sosyal güvenlik hakları, iş sağlığı ve güvenliği bilgisi ve bilincine sahip kalite sürecine hakim, sözlü-yazılı iletişim kabiliyeti yüksek, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon

Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama kalitesi yüksek, yerel ve ulusal boyutlarda çözüm üretebilen, evrensel boyutta etik değerlere saygılı, yenilikçi ve sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.inst