Kalite Politikası

Kalite

Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu misyonu ve vizyonu ile ilişkili olarak belirlediği stratejik hedeflerine ulaşmak için kalite güvencesi sistemini benimsemiş olup, Ulusal ve Uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, bölgesel ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak geliştirmeyi esas almış bir kurumdur. Zonguldak Meslek Yüksekokulu özel sektör kuruluşlarını ve gönüllü kuruluşları kendine dış paydaşı olarak, öğrencilerini ve personelini ise iç paydaşı olarak görmektedir. Bu doğrultuda kendisine şu kalite politikalarını belirlemiştir:

  • Zonguldak Meslek Yüksekokulu olarak ülkenin, toplumun, özel sektörün ve öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kendisini sürekli yenilemek ve geliştirmek.
  • Zonguldak Meslek Yüksekokulu olarak, öğrencilerimize daha kaliteli ve etkin bir eğitim verebilmek adına kendi personelinin eğitimini sağlamak ve teşvik etmek.
  • Zonguldak Meslek Yüksekokulu olarak amaç ve hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmak adına; şeffaf, paydaşlarının sesine kulak veren, kendisini sürekli geliştiren, takım çalışmasını destekleyen bir yönetim yapısını prensip edinmek.
  • Ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirerek mesleki ve eğitim kalitesini sürekli iyileştirmek.
  • Sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamını sağlamak.
  • Zonguldak Meslek Yüksekokulu olarak, öğrencilerimizin, sosyal anlamda sorumlu ve girişimcilik konusunda bilinçli olabilmelerine önem vermek.
  • Kurum tarafından belirlenen Etik İlkeleri ve davranış kurallarının uygulanmasına önem vermek.