Uzaktan Eğitim Kalite Politikası

Kalite

Uzaktan Eğitim Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Zonguldak Meslek Yüksekokulu;
  • Bu süreçte ulusal ve uluslararası kalite güvencesi kapsamında kalite odaklı eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile kurumun yönetim sistemini dijital teknolojileri kullanarak yürütmeyi,
  • Aynı veya farklı fiziksel mekanlarda bulunan öğrenen, öğreten ve öğrenme kaynaklarını destek hizmetleri, zengin ders içeriği, bilgi güvenliği, etik ilkeleri, güvenilir ölçme değerlendirme sistemleri ile eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) olarak bir araya getirerek güvence altına almayı,
  • Derslerin (teorik ve uygulamalı, klinik ve klinik öncesi, performansa, projeye, probleme dayalı eğitimler, stajlar, işyerinde mesleki eğitim) ve diğer eğitsel etkinliklerin (ölçme ve değerlendirme uygulamaları, kongre, toplantı, seminer, kurs, değişim programları vb.) ilgili programın bilgi, beceri ve yeterliliklerini içeren öğrenme çıktılarını sağlayacak şekilde verilmesini,
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını, öğrenme yönetimi sistemi ile entegre ederek tamamen uzaktan, karma sistemle veya diğer kurumların açık ders portallarının (YÖK Dersleri) paylaşımı ile pedagojik düzeyde eğitim vermeyi,
  • Bu süreçte öğrencilerimizin programlarının öğrenme çıktılarını kazanarak mezun olmalarını güvence altına almayı,
  • Öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti ile düzenli izleme, kontrol ve önlem almaya dayalı sürekli iyileştirme ve sürdürebilirliği ilke edinen “kalite odaklı” uzaktan eğitim sistemini esas almayı,
Uzaktan eğitim kalite politikası olarak benimsemektedir.