Lojistik Programı (İ.Ö.)

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Lojistik Programı (İ.Ö.)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1975 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Zonguldak Meslek Yüksekokulu’nda “İşletmecilik Programı” 1981 yılında açılmıştır. Zonguldak Meslek Yüksekokulu 14 Eylül 1982 tarihinde, Üniversitemiz Merkez kampüsüne taşınmıştır. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında “İşletmecilik Programı İkinci Öğretim” programı eğitime başlamıştır. Şu an bölümümüz “İşletme Yönetimi” adı altında I. ve II. öğretim olarak eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Yeni açılan “Lojistik” bölümü ise 2012-2013 akademik yılında öğrenci kabulüne başlayarak eğitime geçmiştir.

İşletmelerin günümüz rekabetçi iş ortamında rakiplerinden bir adım daha önde olabilmesi için, iş süreçlerinde gecikme yaşanmaması gerekmektedir. Lojistik, hammaddenin temininden üretim ortamına, nihai ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zinciri dâhilindeki tüm yönetim ve sevk faaliyetlerini kapsamaktadır. Programın amacı ise lojistik konusunda Türkiye’nin değişen ve gelişen koşullarına uygun, mezun olduğu andan itibaren sektörün her kolunda yer alabilecek kalifiye eleman yetiştirmektir. Sektörün ihtiyaçları yönünde hazırlanmış olan dersler, yabancı dil ve bilgisayar laboratuarları ile desteklenmiş, modern sınıflarda yapılmaktadır. Ayrıca ders programında tüm taşıma türleri (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu ve iç suyolu taşımacılığı) ile ilgili sektöre yönelik dersler bulunmaktadır.

Bu programın amacı; Öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek, ayrıca taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına, bilimsel açıdan bakabilme ve problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı olacak bireylerin yetişmelerini sağlamaktır.