İnşaat Teknolojisi Programı (İ.Ö.)

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi Programı (İ.Ö.)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi ZMYO İnşaat Bölümü İnşaat Teknolojisi Programı Kuzeybatı Anadolu’nun Karadeniz kıyısında yer alan Kilimli-Zonguldak’ta bulunmaktadır. Eğitim-öğretimini 2002 yılından itibaren I. öğretim ve  II. Öğretim (Gece öğretimi) olarak sürdürmektedir. İnşaat Bölümü’nün kadrolu üç öğretim elemanı dışında Yüksekokulumuzun diğer bölümlerinin öğretim elemanlarından da yararlanılmaktadır.

İnşaat Teknolojisi Programı 2 yıllık bir eğitim-öğretimi kapsamaktadır. Dört yarıyıl boyunca öğrenciler öğretim planlarında belirtilen, 120 AKTS zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 30 işgünü olan yaz stajını tamamlamak zorundadırlar. Programa her yıl yaklaşık 120 öğrenci kayıt olmaktadır. Programın toplam öğrenci sayısı  yaklaşık 300 kadardır.

Bilimsel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilecek, kaliteli üretimi gerçekleştirebilecek, yüksek nitelikli ara insan gücünü yetiştirme misyonuna sahip bölümümüzde, eğitim amaçlarımız; inşaat konularında iyi eğitilmiş, İnşaat projelerini el yada bilgisayar ile çizebilen, metraj, keşif ve hak ediş konularında bilgili, iletişim becerileri gelişmiş ve sosyal ilişkilerde başarılı teknik elemanlar yetiştirmektir.

İnşaat konularında bilgi ve beceri kazanmış program mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. Kamu ve özel kuruluşlarda, mimari büro ve inşaat şantiyelerinde tekniker olarak çalışmaktadırlar.