ZMYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümünde "Üçgenin Çemberleri Üzerine" Semineri Düzenlendi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZMYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Veli AKARSU tarafından, 30 Eylül 2019 Pazartesi D13 no’lu dershanede Saat:11.00’de, Üçgenin Çemberleri Üzerine adlı bir seminer sunumu gerçekleştirildi. Seminer sunumunda önce, Öklid Geometrisinin temel tanım ve aksiyomlarının kısa bir tanıtımı yapıldı. Daha sonra, üçgenin iç teğet, çevrel çember, dış teğet (3 adet), dokuz nokta ve on üç nokta çemberlerinin nasıl oluşturuldukları açıklandı. Bir düzlem üçgenin çemberlerine ait yarı çaplarının üçgenin kenar uzunluklarına bağlı hesaplanmasının fonksiyonel bağıntıları türetildi. Bir düzlem üçgenin dış teğet çemberlerinin yarıçaplarına bağlı alanının hesaplanmasının, Heron alan fonksiyonuna benzer fonksiyonu çıkartıldı.  Son olarak düzlem bir üçgenin iç teğet çember yarıçapı ile dış teğet çember yarıçapları ve yükseklikleri arasındaki fonksiyonel ilişkiler açıklandı.   

Seminer soru ve cevaplarından sonra sona erdi. 
Yayınlanma Tarihi : 05.10.2019