Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Etkinliği

Küçült Yazı Tipi Büyüt

       30 Ekim 2018 tarih, 12:00-13:15 saatleri arasında ZMYO Binası S01 no'lu sınıfta Gençbay Medikal Satış Uzmanı Sayın Ali Umut Matyar, ZMYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı  öğrencilerine seminer vermiştir. Seminer kapsamında kullanıcı eğitimi, bakım, onarım, test, kontrol ve kalibrasyon gerektiren tıbbi cihazların kullanımları süresince bunları gerçekleştirecek kuruluşların başvurusu, yetkilendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve bu kuruluşlarda bulunacak personel ve bunların nitelikleri ile eğitimlerine ilişkin usul ve esaslarla birlikte ayrıca tıbbi cihazların kullanımları süresince hastaların, kullanıcıların ve üçüncü şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak için tıbbi cihazlarda yapılması gereken test, kontrol ve kalibrasyon hizmeti ile ilgili düzenlenmiş usul ve esaslar anlatılmıştır. Kurum tarafından sorumlu müdür çalışma belgesi ile yetkilendirilen, her kuruluşta bulunması zorunlu olan dökümanlar ve nitelikler belirtilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, tıbbi cihaz ve aksesuarlarının tasarımı, imalatı, piyasaya arzı, hizmete sunulması ve kullanımı ile ilgili bütün faaliyetler hakkında öğrenciler aydınlatılmıştır. Ayrıca günümüz teknolojisinde kullanılan tıbbi cihazların teknik özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmiştir.Yayınlanma Tarihi : 09.11.2018