İdari Personel
Evrak Kayıt / Santral / Taşınır Kayıt
G. Evr. Kay. - Sant. - T. K. Knt. Yet. - Yenal TEOMAN
Telefon : 0 372 265 67 66 (131 & 112)
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi - Adnan ALKAN
Telefon : 0 372 265 67 66 (131)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin