KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

Üniversitelerde verilen Girişimcilik Eğitimlerinin KOSGEB tarafından onaylanması için eğitimin gerçekleştiği dönem içerisinde ilgili Uygulama Müdürlüğüne başvurulması esastır.

KOSGEB Müdürlüğünce onay verilen derslerde başarılı olan öğrencilerin KOSGEB Bilgi Sistemine girilebilmesi içinse ekte yer alan Katılım Belgesi Almaya Hak Kazanan öğrenci listesinin doldurularak resmi yazı ekinde yine Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

  1. Öncelikle olası bir mağduriyetin önüne geçilmesi açısından Bölümlerde açılacak olan Girişimcilik Dersleri için dersin verildiği dönem içerisinde mutlaka üniversite tarafından KOSGEB Müdürlüğüne başvuru yapılarak onay alınması gerekmektedir. (ek -1 Başvuru Formu)
  2. Her bir ders için ayrı ayrı olmak üzere derste başarılı olan ve belge almaya hak kazanan öğrencilerin bilgileri liste halinde Ek 2’de yer alan forma işlenerek dersin tamamlanmasına müteakip resmi yazı ekinde KOSGEB Müdürlüğüne iletilmelidir.
  3. Ek-2’deki liste doldurulurken isim-soyisim ve T.C. no uyumuna azami dikkat edilmelidir. İsimlerde kısaltma kullanılmamalıdır. (İsimler KOSGEB Veri Tabanına girilirken MERNİS Sisteminden kontrol edildiğinden hata olması durumunda o kişinin bilgi girişi yapılamamaktadır.)
  4. Ayrıca listedeki Eğitim Başlangıç Bitiş Tarihlerinin boş bırakılmaması, Eğitimin Hedef Kitlesi kısmına ilgili Bölüm/ders kodu gibi belirleyici bilginin yazılması ayrıca formdaki eğitmen adının ve imza kısmının boş bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
  5. Belge almaya hak kazananların listesini word formatında zonguldak@kosgeb.gov.trve soner.kaynar@kosgeb.gov.tr e-posta adreslerine de iletilmesi koordinasyonun sağlıklı yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

Formlar

Duyurular

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin